Twój koszyk jest pusty
Spis treści:
 
I. Dane Firmy

1. Właścicielem sklepu Orienti.pl jest Anna Markowska-Kejler prowadząca działalność gospodarczą pod adresem Al. Waszyngtona 112/116 lok. 61, 04-074 Warszawa, posiadająca NIP: 199-000-55-33 oraz REGON: 142170479, posiadająca zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 501180 prowadzonej przez Ministra Gospodarki zwana dalej "Orienti.pl"

2. Siedziba sklepu Orienti.pl znajduje się pod adresem: Al. Waszyngtona 112/116 lok. 61, 04-074 Warszawa.

3. Klient może kontaktować się z Orienti.pl w za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie dzwoniąc na numer: +48 570 557 769. Adres do korespondencji Al. Waszyngtona 112/116 lok. 61, 04-074 Warszawa.

(kliknij aby powrócić do góry)

 

II. Zbieranie oraz Ochrona Danych Osobowych

1. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez sklep Orienti.pl w celu realizacji zamówienia i informowania o poszczególnych jego etapach.

2. Akceptacja regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przesyłania informacji o nowych ofertach sklepu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883). Klient zgadza się na otrzymywanie korespondencji pocztą elektroniczną i tradycyjną na temat nowej oferty sklepu oraz organizowanych akcjach promocyjnych.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) dane osobowe gromadzone przez Orienti.pl przechowywane są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.

4. Dane osobowe Klientów Orienti.pl są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

5. Każdy Klient, którego dane znajdują się w bazie danych Orienti.pl, ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania i usuwania.

(kliknij aby powrócić do góry)

 

III. Oferta i ceny

1. Wszystkie ceny podane w sklepie Orienti.pl są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN).

2. Podane ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy. Aktualny cennik, w zakładce "Dostawa i płatności" prezentowany na stronie Orienti.pl określa koszty i warunki dostawy. 

3. Do każdego zamówienia może zostać wystawiana jest faktura VAT na życzenia Klienta. Chęć otrzymania faktury VAT należy zaznaczyć podczas składania zamówienia.

4. Orienti.pl zastrzega sobie prawo do:

•zmian cen produktów znajdujących się w ofercie;

•usuwania i dodawania towarów do oferty;

•wprowadzania, odwoływania i zmian akcji promocyjnych w dowolnym momencie.

5. Ceną obowiązującą Klienta jest cena widniejąca na stronie potwierdzającej dokonanie zakupu.

(kliknij aby powrócić do góry)

 

IV. Formy płatności

1. W sklepie Orienti.pl Klient może dokonać płatności:

•podczas składania zamówienia kartą kredytową lub przelewem bankowym;

•po złożeniu zamówienia przelewem bankowym.

2. Elektroniczne formy płatności są obsługiwane przez system firmy Brachia S.J. (http://www.transferuj.pl/). Autoryzacja płatności elektronicznych przebiega na stronach odpowiedniego banku lub firmy Moneybookers.

3. Zamówienie może zostać anulowane, jeśli nie uda się autoryzować transakcji w elektronicznym systemie płatniczym banku lub firmy Moneybookers, lub jeśli opłata nie zostanie uiszczona w terminie 5 dni roboczych na konto bankowe Orienti.pl. Płatność może być uiszczona w innym terminie po uprzednim kontakcie i ustaleniu tego z Orienti.pl. Zamówienie jest również anulowane, gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez Klienta i przesyłka powróci do Orienti.pl.

(kliknij aby powrócić do góry)

 

V. Zasady składania zamówień

1. Orienti.pl prowadzi działalność handlową poprzez serwis http://www.orienti.pl

2. Podstawą do realizacji złożonego przez Klienta zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularzy widocznych podczas składania zamówienia.

3. Wymagane jest prawidłowe wypełnienie pól formularza. Sklep Orienti.pl ma prawo do telefonicznej lub mailowej weryfikacji zamówienia. W przypadku nie nawiązania kontaktu z zamawiającym w ciągu 5 dni roboczych zamówienie może zostać anulowane przez Orienti.pl.

4. W przypadku podejrzeń o podanie nieprawdziwych danych, sklep Orienti.pl zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

5. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania, aż do wyczerpania zapasów.

6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą mailową potwierdzenie danych wpisanych w formularzu zamówienia. Brak otrzymania takiego potwierdzenia może oznaczać nieprzyjęcie zamówienia do realizacji. Jeśli Klient nie otrzyma takiego potwierdzenia, powinien niezwłocznie skontaktować się z Orienti.pl.

7. Jeśli występują wątpliwości, za moment przyjęcia zamówienia do realizacji uznaje się fakt wysłania do Klienta wiadomości email przez Orienti.pl z potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji zamówienia.

8. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest występowanie towaru w magazynie Orienti.pl lub u dostawców sklepu.

9. Klient sklepu Orienti.pl jest informowany o stanie realizacji jego zamówienia. W razie braku danego produktu zostanie on poinformowany o możliwości zmiany zamówienia, wydłużenia czasu dostawy lub anulowaniu zamówienia.

10. Sklep Orienti.pl przyjmuje zamówienia pod adresem www.orienti.pl 24 godziny na dobę, w ciągu całego roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu zamówienia.

11. Wysyłając zamówienie do Orienti.pl kupujący oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i w pełni detox DietA detox diet can give you greater energy, clearer skin, stronger digestive health, and better focus. go akceptuje.

(kliknij aby powrócić do góry)

 

VI. Zasady dostawy zamówień

1. Sklep Orienti.pl dostarcza zamówione produkty za pośrednictwem firmy pocztowej lub kurierskiej na adres wskazany w formularzu zamówienia.

2. Koszty przesyłki są określone na stronie sklepu w zakładce "Dostawa i płatności".

3. Czas realizacji zamówienia zależy od wybranej formy płatności. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.

4. W przypadku braku towaru, gdy płatność została dokonana z góry, a Klient nie wyrazi dalszej chęci realizacji zamówienia – dłuższego czasu oczekiwania na produkt, Orienti.pl zwraca dokonaną płatność na wskazane przez Klienta konto bankowe.

(kliknij aby powrócić do góry)

 

VII. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny

1. Każdy Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od chwili otrzymania towaru. Rezygnacji można dokonać z całości zamówienia lub jego części.

2. W przypadku chęci skorzystania z tego prawa towar musi zostać wysłany na adres sklepu Orienti.pl w terminie 14 dni od zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć formularz odstąpienia od umowy, który jest załącznikiem nr 1 do regulaminu (link). W tym przypadku obowiązuje data stempla pocztowego. 

3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru.

4. Po otrzymaniu zwracanego towaru, Orienti.pl niezwłocznie zwraca Klientowi wszystkie koszty poniesione przy zakupie. Klient odsyła zwracany towar na własny koszt.

5. W przypadku, gdy do zamówienia była wystawiana faktura, zostaje wystawiona faktura korygująca. 

(kliknij aby powrócić do góry)

 

VIII. Warunki reklamacji (niezgodność towaru z umową)

1. Jeżeli sprzedany produkt posiada wadę fizyczną (niezgodność dostarczonych produktów z umową) lub prawną (rękojmia) Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty otrzymania towaru.

2. W przypadku skorzystania z tego prawa należy odesłać reklamowany towar wraz z opisem przyczyn reklamacji.

3. Sklep Orienti.pl zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny, dostępny w magazynie produkt o tej samej wartości lub zwrot należności na konto bankowe podane przez Klienta w terminie 14 dni od chwili rozpatrzenia reklamacji.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, poza kosztami poniesionymi przez Klienta przy zakupie, Orienti.pl zwróci również koszt przesłania reklamowanego produktu do siedziby sklepu w wysokości kosztu listu poleconego ekonomicznego zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.

(kliknij aby powrócić do góry)

 

IX. Postanowienia końcowe

1. Obecność towaru w cenniku sklepu Orienti.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

2. Sklep Orienti.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, zdjęć, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia przez sklep Orienti.pl.

3. Wszystkie zdjęcia, grafiki, loga i materiały prezentowane na stronach sklepu Orienti.pl należą do właściciela sklepu Orienti.pl. Ich kopiowanie oraz rozpowszechnianie bez zgody właściciela jest zabronione.

4. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Orienti.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.