Twój koszyk jest pusty
×

Uwaga

Proszę podać na początku adresJeżeli masz już konto w naszym sklepie, wpisz proszę dane logowania.

Adres dostawy
Adres wysyłki taki sam jak na fakturze
Dodaj adres
Nazwa SKU Cena netto Ilość / Aktualizuj Podatek VAT Rabat Suma
 
Cena produktu

Wybrane metody wysyłki

Nie wybrano metody dostawy

Proszę wybrać metodę wysyłki

 

Nie mogliśmy dopasować metody wysyłki. Prosimy o uzupełnienie danych adresowych.

 
Suma:
0,00 zł
0,00 zł
Notatki i sugestie
Akceptuję regulamin serwisu

Warunki sprzedaży

Spis treści:
 
I. Dane Firmy
 

1. Właścicielem sklepu Orienti.pl jest firma Orienti Anna Markowska-Kejler zarejestrowana pod adresem Al. Waszyngtona 112/116 lok. 61, 04-074 Warszawa, posiadająca NIP: 199-000-55-33 oraz REGON: 142170479, zwana dalej "Orienti.pl"

2. Właścicielem Orienti.pl jest Anna Markowska posiadająca zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 501180 prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy.

3. Siedziba sklepu Orienti.pl znajduje się pod adresem: Al. Waszyngtona 112/116 lok. 61, 04-074 Warszawa

4. Ze sklepem Orienti.pl można kontaktować się drogą elektroniczną (zakładka Kontakt) oraz telefonicznie: 48 570 55 77 69.

(kliknij aby powrócić do góry)

 

II. Zbieranie oraz Ochrona Danych Osobowych

1. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez sklep Orienti.pl w celu realizacji zamówienia i informowania o poszczególnych jego etapach.

2. Akceptacja regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przesyłania informacji o nowych ofertach sklepu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883). Klient zgadza się na otrzymywanie korespondencji pocztą elektroniczną i tradycyjną na temat nowej oferty sklepu oraz organizowanych akcjach promocyjnych.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) dane osobowe gromadzone przez Orienti.pl przechowywane są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.

4. Dane osobowe Klientów Orienti.pl są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

5. Każdy Klient, którego dane znajdują się w bazie danych Orienti.pl ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania i usuwania.

(kliknij aby powrócić do góry)

 

III. Oferta i ceny

1. Wszystkie ceny podane w sklepie Orienti.pl są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN).

2. Podane ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy. Aktualny cennik, w zakładce "Dostawa i płatności" prezentowany na stronie Orienti.pl określa koszty i warunki dostawy. 

3. Do każdego zamówienia może zostać wystawiana jest faktura VAT na życzenia Klienta. Chęć otrzymania faktury VAT należy zaznaczyć podczas składania zamówienia.

4. Orienti.pl zastrzega sobie prawo do:

  • zmian cen produktów znajdujących się w ofercie;
  • usuwania i dodawania towarów do oferty;
  • wprowadzania, odwoływania i zmian akcji promocyjnych w dowolnym momencie.

5. Ceną obowiązującą Klienta jest cena widniejąca na stronie potwierdzającej dokonanie zakupu.

(kliknij aby powrócić do góry)

 

IV. Formy płatności

1. W sklepie Orienti.pl Klient może dokonać płatności:

  • gotówką w siedzibie Orienti.pl, odbierając towar osobiście;
  • podczas składania zamówienia kartą kredytową lub przelewem bankowym;
  • po złożeniu zamówienia przelewem bankowym.

2. Elektroniczne formy płatności są obsługiwane przez system firmy Brachia S.J. (http://www.transferuj.pl/). Autoryzacja płatności elektronicznych przebiega na stronach odpowiedniego banku lub firmy Moneybookers.

3. Zamówienie może zostać anulowane, jeśli nie uda się zautoryzować transakcji w elektronicznym systemie płatniczym banku lub firmy Moneybookers, lub jeśli opłata nie zostanie uiszczona w terminie 5 dni roboczych na konto bankowe Orienti.pl. Płatność może być uiszczona w innym terminie po uprzednim kontakcie i ustaleniu tego z Orienti.pl. Zamówienie jest również anulowane, gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez Klienta i przesyłka powróci do Orienti.pl.

(kliknij aby powrócić do góry)

 

V. Zasady składania zamówień

1. Orienti.pl prowadzi działalność handlową poprzez serwis http://www.orienti.pl

2. Podstawą do realizacji złożonego przez Klienta zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularzy widocznych podczas składania zamówienia.

3. Wymagane jest prawidłowe wypełnienie pól formularza. Sklep Orienti.pl ma prawo do telefonicznej lub mailowej weryfikacji zamówienia. W przypadku nie nawiązania kontaktu z zamawiającym w ciągu 5 dni roboczych zamówienie może zostać anulowane przez Orienti.pl.

4. W szczególnych przypadkach zamówienia w sklepie Orienti.pl mogą być składane telefonicznie, faksem lub poprzez e-mail.

5. W przypadku podejrzeń o podanie nieprawdziwych danych, sklep Orienti.pl zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

6. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania, aż do wyczerpania zapasów.

7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą mailową potwierdzenie danych wpisanych w formularzu zamówienia. Brak otrzymania takiego potwierdzenia może oznaczać nieprzyjęcie zamówienia do realizacji. Jeśli Klient nie otrzyma takiego potwierdzenia, powinien niezwłocznie skontaktować się z Orienti.pl.

8. Jeśli występują wątpliwości, za moment przyjęcia zamówienia do realizacji uznaje się fakt wysłania do Klienta wiadomości email przez Orienti.pl z potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji zamówienia.

9. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest występowanie towaru w magazynie Orienti.pl lub u dostawców sklepu.

10. Klient sklepu Orienti.pl jest informowany o stanie realizacji jego zamówienia. W razie braku danego produktu zostanie on poinformowany o możliwości zmiany zamówienia, wydłużenia czasu dostawy lub anulowaniu zamówienia.

11. Sklep Orienti.pl przyjmuje zamówienia pod adresem www.orienti.pl 24 godziny na dobę, w ciągu całego roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu zamówienia.

12. Wysyłając zamówienie do Orienti.pl kupujący oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i w pełni go akceptuje.

(kliknij aby powrócić do góry)

 

VI. Zasady dostawy zamówień

1. Sklep Orienti.pl dostarcza zamówione produkty za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany w formularzu zamówienia.

2. Koszty przesyłki są określone na stronie sklepu w zakładce "Dostawa i płatności".

3. Czas realizacji zamówienia zależy od wybranej formy płatności. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.

4. W przypadku braku towaru, gdy płatność została dokonana z góry, a Klient nie wyrazi dalszej chęci realizacji zamówienia – dłuższego czasu oczekiwania na produkt, Orienti.pl zwraca dokonaną płatność na wskazane przez Klienta konto bankowe.

(kliknij aby powrócić do góry)

 

VII. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny

1. Każdy Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od chwili otrzymania towaru. Rezygnacji można dokonać z całości zamówienia lub jego części.

2. W przypadku chęci skorzystania z tego prawa towar musi zostać wysłany na adres sklepu Orienti.pl w terminie 14 dni od zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, numer zamówienia oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. W tym przypadku obowiązuje data stempla pocztowego.

3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru.

4. W przypadku, gdy do zamówienia była wystawiana faktura, zostaje wystawiona faktura korygująca. 

(kliknij aby powrócić do góry)

 

VIII. Warunki reklamacji (niezgodność towaru z umową)

1. Jeśli Klient zauważy, że produkt który otrzymał nie jest zgodny z zamówieniem ma prawo do złożenia reklamacji. Prawo takie obowiązuje 10 dni od chwili otrzymania przesyłki.

2. W przypadku skorzystania z tego prawa należy odesłać reklamowany towar w przeciągu 10 dni od daty otrzymania produktu wraz z opisem przyczyn reklamacji.

3. W przypadku wysyłki reklamowanego produktu za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ (przesyłka ekonomiczna) na adres sklepu, Orienti.pl zwróci Klientowi koszty przesyłki na podany numer konta bankowego. Koszty przesyłek wysyłanych w innej formie lub za pośrednictwem innych firm nie będą zwracane.

4. Sklep Orienti.pl zastrzega sobie prawo 10 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe podane przez Klienta w terminie 14 dni od chwili rozpatrzenia reklamacji.

6. W przypadku braku towaru na magazynie Orienti.pl i niemożności wymiany towaru na inny Klient otrzyma zwrot należności w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

(kliknij aby powrócić do góry)

 

IX. Postanowienia końcowe

1. Obecność towaru w cenniku sklepu Orienti.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

2. Sklep Orienti.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, zdjęć, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia przez sklep Orienti.pl.

3. Sklep Orienti.pl nie odpowiada za ewentualne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.).

4. Wszystkie zdjęcia, grafiki, loga i materiały prezentowane na stronach sklepu Orienti.pl należą do właściciela sklepu Orienti.pl. Ich kopiowanie oraz rozpowszechnianie bez zgody właściciela jest zabronione.

5. Korzystanie z usług sklepu Orienti.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Orienti.pl, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Orienti.pl, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Orienti.pl.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.